Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Výuka v době mimořádného opatření

Vážení rodiče, 
          na webu školy najdete aktuální informace k učivu během období mimořádného opatření. Vždy nejpozději v pátek se objeví nové učivo a úkoly na nadcházející týden. Zadané úkoly jsou ZÁVAZNÉ !  V současné situaci je potřeba, aby Vaše děti přistoupily ke svému vzdělávání zodpovědně, aby vynaložily větší úsilí k samostatné práci a nepovažovaly pobyt doma za prázdniny. Zároveň prosíme Vás, rodiče, abyste svým dětem pomohli a důsledně je kontrolovali. 
             Jak dlouho potrvá mimořádné opatření , zatím nikdo neví. Sledujte, prosím, webové stránky školy.
 
S pozdravem a přáním pevného zdraví                       vyučující ZŠ Pustá Polom
Organizace výuky během mimořádného opatření 
 
 

Mimořádné opatření 1.třída

Mimořádné opatření 2.třída

Mimořádné opatření 3.třída

Mimořádné opatření 4.A

Mimořádné opatření 4.B

Mimořádné opatření 5.A

Mimořádné opatření 5.B

 

Mimořádné opatření 6.A

Mimořádné opatření 6.B

Mimořádné opatření 7.A

Mimořádné opatření 7.B

Mimořádné opatření 8.A

Mimořádné opatření 8.B

Mimořádné opatření 9.