Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Zápis do MŠ na školní rok 2020 / 2021

Aktuální informace k zápisu do MŠ.


Vážení rodiče,

zápis dětí do MŠ školního roku 2020/2021 bude z důvodu mimořádných opatření  probíhat poněkud jiným způsobem. 

Zápis bude probíhat od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020.

Zápis bude probíhat bez fyzické přítomnosti dítěte, podáním žádosti k předškolnímu vzdělávání, která je ke stažení na webových stránkách školy. Případně je možné si formuláře po domluvě vyzvednout přímo v kanceláři školy.

Žádost může být podána

 • Do datové schránky školy
 • Emailem s uznaným elektronickým podpisem
 • Poštou – podepsaná žádost
 • Osobní dodání do schránky u hlavního vchodu do budovy na Opavské 39
 • Osobně v kanceláři školy po předchozí telefonické domluvě  Tel: 737314951

Žádost musí obsahovat:

 • Jméno a příjmení dítěte
 • Datum narození
 • Místo trvalého pobytu
 • Označení správního orgánu, komu je žádost určena – škola (ZŠ a MŠ Pustá Polom, přísp. org. Opavská 39, Pustá Polom)
 • Podpis osoby, která žádost podává
 • Jméno a příjmení zákonného zástupce
 • Místo trvalého pobytu zákonného zástupce

(všechny výše uvedené náležitosti jsou součástí zápisového lístku)

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou pro přijetí dítěte do MŠ je podle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní  povinné předškolní vzdělávání.

Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat lékaře a vyžádat si potvrzení , že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Bude-li mít ředitel pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může si vyžádat jejich originály nebo ověřené kopie.

Předškolní docházka je povinná pro děti, které dosáhly do 31. 8. 2020 pěti let.

Přednostně jsou přijímány děti s trvalým bydlištěm v Pusté Polomi, Hlubočci a Budišovicích.

Kritéria příjímání dětí do MŠ

 

Zjednodušeně, žádost o přijetí dítěte do mateřské školy bude obsahovat:

1.      Žádost o přijetí

2.      Čestné prohlášení

3.      Kopii očkovacího průkazu

V případě nejasností nás můžete kontaktovat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo tel: 737314951

 Mgr. Vlastimil Hrádek, řed. školy