Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Obnovení částečného provozu ZŠ - žáci 9.ročníku

ZŠ a MŠ Pustá Polom obnovuje od pondělí 11.5.2020 částečně provoz základní školy - žáci 9.ročníku v upraveném provozním režimu.

 • Výuka bude organizována přednostně pro žáky, kteří se budou účastnit přijímacího řízení na střední školy.
 • Výuka bude organizována formou předem domluvených konzultací na konkrétní den a čas, tuto organizaci provede třídní učitel
 • Složení skupin je neměnné, žáka nelze do skupiny zařadit po 11. 5. 2020.
 • Výuka bude ve škole organizována ve skupinách do 15 žáků
 • Při cestě do školy a ze školy se na žáky  vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními .
 • Vstup do budovy bude umožněn pouze žákům
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky
 • Nikdo s příznaky infekce, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 nesmí do školy vstoupit.
 • Při podezření  na infekci bude žák izolován od ostatních v samostatné místnosti a zákonní zástupci budou vyzváni, aby si jej okamžitě vyzvedli.
 • Před opětovným nástupem do školy předloží zákonný zástupce podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. viz. příloha
 • Všechny  místnosti, ve kterých se budou žáci pohybovat   jsou vybaveny dostatečným množstvím desinfekčních prostředků pro dodržení hygienických podmínek 

Žádáme rodiče, aby informovali e-mailem třídního učitele do 7. 5. 2020, kdo z žáků 9. ročníku se výuky zúčastní.

Mgr. Irena Čechová       Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

                                                                                                                                                     Mgr. Vlastimil Hrádek, ř.š.

Čestné prohlášení