Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Pravidla vstupu do školní budovy pro žáky 2.stupně

Obnovení částečného provozu základní školy – žáci 2. stupně ZŠ

 • Konzultace bude probíhat ve skupině max. 15 osob.
 • Složení skupin se může v průběhu docházky měnit
 • Skupinu může vést více učitelů
 • Aktivity budou organizovány dle předem daného rozpisu dostupného u třídních učitelů.
 • Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními .
 • Vstup do budovy bude umožněn pouze žákům.
 • Každý žák bude mít s sebou roušku
 • V průběhu pobytu ve třídě žáci ani pedagogové nemusí nosit roušku, při opuštění třídy si ji vždy nasadí
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Nikdo s příznaky infekce, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 nesmí do školy vstoupit.
 • Při podezření na infekci bude žák izolován od ostatních v samostatné místnosti a zákonní zástupci budou vyzváni, aby si jej okamžitě vyzvedli.
 • Nedodržování hygienických pravidel může být důvodem pro vyloučení žáka ze skupiny, případně mu může být odepřen vstup do školní budovy.
 • Před opětovným nástupem do školy předloží zákonný zástupce podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. viz. příloha
 • Všechny místnosti, ve kterých se budou žáci pohybovat jsou vybaveny dostatečným množstvím desinfekčních prostředků pro dodržení hygienických podmínek.
 • Stravování žáků ve školní jídelně není z organizačních důvodů možné.
 • Nadále probíhá výuka distanční formou

                                                                                                                                           Mgr. Vlastimil Hrádek, ř.š.