Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27.2.-21.3.2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:

       ·         dětí v mateřské škole

·         dětí v přípravné třídě

·         žáků 1. a 2. ročníků základní školy

Ostatní omezení zůstávají ve stejném rozsahu jako v minulém období

Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

·       Školní družina bude taktéž mimo provoz

          Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, mohou po dobu opatření odebírat obědy za zvýhodněnou cenu. Odběr jídla je možný jen do jídlonosiče, nebudou si ho moci sníst přímo v jídelně!!!

Podepsaný, označený jídlonosič je nutné doručit do školní jídelny nejpozději do 9.00 ráno do výdejní místnosti (boční vchod školní jídelny) a vyzvednout si ho potom na stejném místě v rozmezí 11.45 – 14.00. Nevyzvednutá strava bude zlikvidována

·        Školní jídelna bude nadále vařit i pro cizí strávníky – výdej jen do jídlonosičů

·       Ošetřovné - podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. Více o informacích k ošetřovnému můžete najít zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu