Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Zahájení prezenční výuky v ZŠ a MŠ Pustá Polom od 12.4.2021

Základní škola

 • Prezenční výuka bude zahájena pro žáky 1. stupně v tzv. „rotačním“ cyklu
 • 12. dubna nastoupí do školy 1. třída, 3. třída a 5.A třída. Distančně se vzdělává 2. třída, 4. třída a 5.B třída
 • 19. dubna se tyto skupiny prohodí
 • Účast na prezenční výuce je podmíněna antigenními testy všech, kteří se jí budou účastnit. Testovat se budou žáci i zaměstnanci školy. Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek před zahájením výuky na místě k tomu určeném. https://testovani.edu.cz/
 • Informace pro rodiče k testování žáků jsou zde  https://testovani.edu.cz/pro-rodice
 • Informace pro žáky k testování jsou zde https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty
 • Žáci musí mít během pobytu ve škole roušku.
 • Žáci 1. cyklu budou od pondělí automaticky přihlášeni na obědy.
 • Školní družina bude v provozu v běžném režimu pro žáky, kteří se vzdělávají prezenčně.

 

Mateřská škola

 • Prezenční výuka bude zahájena pro děti, které jsou v posledním ročníku mateřské školy – předškoláci.
 • 12. dubna nastoupí do mateřské školy všichni předškoláci, kteří budou rozděleni do skupin max. po 15-ti osobách
 • Účast na prezenční výuce je podmíněna antigenními testy všech, kteří se jí budou účastnit. Testovat se budou žáci i zaměstnanci školy. Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek před zahájením výuky na místě k tomu určeném.
 • Informace pro rodiče k testování žáků jsou zde  https://testovani.edu.cz/pro-rodice
 • Informace pro žáky k testování jsou zde https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty
 • Děti ve školce nemusí mít roušku.
 • Předškoláci budou od pondělka automaticky přihlášeni ke stravování.

 

Informace mohou být dále průběžně upřesněny

Kdo se testovat nemusí: 

 

 • Testování se netýká prezenčně vzdělávaných dětí, žáků a studentů navštěvujících školu nebo školské zařízení za účelem individuální konzultace nebo individuální prezenční výuky.

 • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.

 • Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

 • Plošné preventivní testování se dále netýká škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti a škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a mateřských škol při zdravotnickém zařízení a základních škol při zdravotnickém zařízení.