Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Podmínky pro vstup a pobyt ve škole vzhledem ke Covid-19

Podmínky pro vstup a pobyt ve škole vzhledem ke Covid-19 od 1. 9. 2021

  • Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 2. září a dále se testuje v termínu 6. září a 9. září. Žáci, kteří nastoupí do školy až 8. září, budou testováni v den, kdy nastoupí do školy.
  • Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
  • Při vstupu do školy a při pohybu ve společných prostorách mají všichni povinnost mít zakryté dýchací cesty.
  • Při vyučování jsou žáci bez ochrany dýchacích cest.
  • Osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek se prokážou o této skutečnosti lékařským potvrzením.
  • Podle aktuálně platného ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, osoby, které se vracejí ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy a na které se nevztahuje některá ze stanovených výjimek (pro očkované osoby, pro osoby s prodělaným onemocněním covid-19 apod.), jsou po vstupu na území ČR povinny se nejdříve 5. den, resp. 10. den v případě návratu ze zemí extrémního rizika nákazy, nejpozději však 14. den, podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 musejí uvedené osoby setrvat v samoizolaci.
  • Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do prostor školní jídelny vstupovat nemocná osoba.
  • Strávníci musí být usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou strávníků sedících u jednoho stolu, u jednoho stolu sedí nejvýše 6 strávníků, jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více strávníků tak, že mezi skupinami nejvýše 6 strávnících, je rozestup alespoň 1,5 metru; provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více strávníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro strávníky.
  • Děti v mateřské školy nemusí mít ochranu dýchacích cest a nebudou ani žádným jiným způsobem testovány na přítomnost viru.
  • Neposílejte, prosím, své děti do školy, pokud mají některý z příznaků nákazy koronavirem!!!