Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Výsledky voleb do školské rady

Výsledky voleb do školské rady z řad zákonných zástupců žáků, Pustá Polom 26. 10. 2021

Ani ve druhém kole volby do školské rady z řad zákonných zástupců nebyl nikdo řádně zvolen.

Ředitel školy na základě ustanovení §167, odst. 5, Zák. 561/2004 Sb. jmenuje do školské rady z řad zákonných zástupců žáků školy Věru Javorkovou a Barboru Dudkovou .

 

Školská rada ZŠ Pustá Polom bude pracovat ve složení:

Zástupce zřizovatele: RNDr. Jiří Čech

                                  Tomáš Čerbák

Zástupce ped. prac.: Mgr. Jiří Slivka

                                  Mgr. Klára Špičáková

Zástupci zák. zást.:   Barbora Dudková

                                  Mgr. Věra Javorková