Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Školní řád 2023

Tento školní řád byl schválen Školskou radou a je platný od 1. 9. 2023.


1. Školní řád 2023 

2. Příloha - kritéria výchovná opatření

3. Příloha - pravidla pro hodnocení žáků